Rhaglen

Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol
Dydd Iau, 8fed Gorffennaf, 2021 1.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Ann Holmes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem of fusnes.

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 271 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Sgriwnti Corfforaethol a gynhaliwyd ar 7 Mehefin, 2021.

3.

Adroddiad y Cyfarwyddwr Statudol ar Effeithiolrwydd y Gwasanaethau Cymdeithasol 2020/21 pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno adroddiad blynyddol drafft Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol.

4.

Blaen Raglen Waith pdf eicon PDF 974 KB

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Sgriwtini.