Rhaglen

Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol - Swyddfeydd y Cyngor ac yn rhithiol drwy Zoom, Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol - Dydd Mawrth, 19eg Medi, 2023 10.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1 - Swyddfeydd y Cyngor ac yn rhithiol drwy Zoom

Cyswllt: Ann Holmes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 205 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol a gynhaliwyd ar 20 Mehefin, 2023.

3.

Monitro Perfformiad: Cerdyn Sgorio Corfforaethol Ch1 2023/24 pdf eicon PDF 421 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Proffesiwn (AD) a Thrawsnewid.

4.

Adroddiad Cynnydd y Panel Sgriwtini Cyllid pdf eicon PDF 267 KB

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Sgriwtini.

5.

Adroddiad Perfformiad (Llesiant) Blynyddol 2022/23 pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Proffesiwn (AD) a Thrawsnewid.

6.

Enwebiad i'r Panel Sgriwtini Cyllid pdf eicon PDF 389 KB

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Sgriwtini.

7.

Blaen Raglen Waith pdf eicon PDF 361 KB

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Sgriwtini.