Rhaglen

Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol - Swyddfeydd y Cyngor ac yn rhithiol drwy Zoom, Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol - Dydd Mawrth, 21ain Tachwedd, 2023 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1 - Swyddfeydd y Cyngor ac yn rhithiol drwy Zoom

Cyswllt: Ann Holmes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusens.

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 180 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol a gynhaliwyd ar 19 Medi 2023.

3.

Monitro Perfformiad: Cerdyn Sgorio Corfforaethol Ch2 2023/24 pdf eicon PDF 426 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Proffesiwn (AD) a Thrawsnewid.

4.

Cynllun Strategol Tai Gwag 2023-2028 pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Gwasanaethau Tai.

5.

Adroddiad Cynnydd Siwrnai y Gwasanaethau Cymdeithasol pdf eicon PDF 4 MB

Cyflwyno adroddiad Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol.

6.

Enwebiad i'r Panel Sgriwtini Gwasanaethau Cymdeithasol pdf eicon PDF 387 KB

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Sgriwtini.

7.

Blaen Raglen Waith pdf eicon PDF 363 KB

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Sgriwtini.