Cyfarfod

Wedi ei ganslo, Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd
Dydd Gwener, 15fed Tachwedd, 2019 10.00 o'r gloch

Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu yn fyw.

Nid oes dogfennau ar gael ar gyfer y cyfarfod hwn

Proposed venue: Ystafell Glyder Fawr, Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon