Cyfarfod

Cyfarfod Rhithiol, Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd - Dydd Gwener, 31ain Gorffennaf, 2020 10.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Nid oes dogfennau ar gael ar gyfer y cyfarfod hwn

Proposed venue: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Heledd Fflur Jones E-bost: heleddfflurjones2@gwynedd.llyw.cymru