Rhaglen

Cyfarfod Rhithiol wedi'i ffrydio'n fyw (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu), Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
Dydd Mawrth, 18fed Mai, 2021 2.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Cyswllt: Shirley Cooke 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

To receive any declaration of interest from any Member or Officer in respect of any item of business.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Ethol Is-gadeirydd

Ethol Is-gadeirydd ar gyfer y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd.

Dogfennau ychwanegol: