Rhaglen

Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor/Yn, Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Dydd Mercher, 22ain Mawrth, 2023 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Cyswllt: Shirley Cooke 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn datganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes.

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Cofnodion pdf eicon PDF 284 KB

Cyflwyno i’w cadarnhau, gofnodion drafft y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 30 Tachwedd 2022.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Hyfforddiant Aelodau Etholedig pdf eicon PDF 907 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Rheolwr Datblygu Adnoddau Dynol.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol - Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2023 i 2024 pdf eicon PDF 124 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Democratiaeth. 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Rôl y Pwyllgor Democrataidd a Rhaglen Waith pdf eicon PDF 294 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Democratiaeth.

 

 

 

 

 

Dogfennau ychwanegol: