Cyfarfod

Ethol Is-Gadeirydd, Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Dydd Mawrth, 24ain Mai, 2022 10.30 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

The agenda will be displayed in the week before the meeting

Cyswllt: Shirley Cooke 

Cyfryngau