Rhaglen a chofnodion

Ethol Is-Gadeirydd, Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Dydd Mawrth, 31ain Mai, 2022

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Rhithwir wedi'i ffrydio'n fyw

Cyswllt: Shirley Cooke 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiad o ddiddordeb.

2.

Ethol Is-Gadeirydd

Ethol Is-Gadeirydd i’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Etholwyd y Cynghorydd Alwen P Watkin yn Is-gadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd.