Rhaglen

Pwyllgor Cyswllt Y Sector Gwirfoddol - Dydd Mawrth, 3ydd Mawrth, 2020 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Shirley Cooke 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn datganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes.

2.

Cofnodion pdf eicon PDF 227 KB

Cyflwyno cofnodion drafft y cyfarfod blaenorol o’r Pwyllgor Cyswllt a gynhaliwyd ar 20 Tachwedd 2019.

3.

Cytundeb Partneriaeth Ynys Môn pdf eicon PDF 442 KB

Derbyn diweddariad ar yr uchod gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol.

4.

Polisi Gwirfoddoli Cyngor Sir Ynys Môn pdf eicon PDF 475 KB

Derbyn diweddariad ar yr uchod gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol.

5.

Datblygu Strategaeth Ataliol pdf eicon PDF 483 KB

Y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol I gyflwyno trosolwg ar y Strategaeth Ataliol.

6.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Gwaith pdf eicon PDF 796 KB

Cyflwyno er gwybodaeth, adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 17 Chwefror 2020.

7.

Unrhyw Fusnes Arall

8.

Cyfarfod Nesaf

Cynhelir cyfarfod nesaf y Pwyllgor Cyswllt am 2.00 o’r gloch y prynhawn, dydd Mawrth, 14 Gorffennaf 2020.