Rhaglen

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn - Dydd Gwener, 26ain Medi, 2014 2.30 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ty Menai, Parc Menai, Bangor