Rhaglen a chofnodion

Ethol Cadeirydd/Is-Gadeirydd, Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio
Dydd Iau, 8fed Mai, 2014 3.40 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mrs. Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fuses.

Cofnodion:

Dim wedi ei ddatgan.

2.

Cadeirydd

Ethol Cadeirydd i’r Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio.

Cofnodion:

Etholwyd y Cynghorydd D.R. Hughes yn Cadeirydd y Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio.

3.

Is-Gadeirydd

Ethol Is-Gadeirydd i’r Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio.

 

Cofnodion:

Etholwyd y Cynghorydd A.W. Mummery yn Is-Gadeirydd y Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio.