Rhaglen

Cyfarfod Rhithiol (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio
Dydd Iau, 11eg Mawrth, 2021 10.00 o'r gloch

Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu yn fyw.

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem of fusnes.

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 330 KB

Cyflwyno, i’w cadarnhau, gofnodion y cyfarfod a gafwyd ar 9 Chwefror, 2021.  

4.

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus - craffu cynnydd ar wireddu'r Cynllun Llesiant pdf eicon PDF 553 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Rheolwr Rhaglen Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Ynys Môn. 

5.

Adroddiad Blynyddol Cydraddoldeb 2019/20 pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Rheolwr Polisi a Strategaeth.

6.

Newid Hinsawdd pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Dirprwy Brif Weithredwr.

7.

Adroddiad Blynyddol Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru 2019/20 pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Dros Dro.

8.

Craffu ar Bartneriaethau pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Swyddog Sgriwtini.

9.

Rhaglen Waith pdf eicon PDF 838 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Swyddog Sgriwtini.