Rhaglen a chofnodion

Cyfarfod Rhithiol wedi'i ffrydio'n fyw (ar hyn o bryd, nid oes modd i'r cyhoedd fynychu) - Ethol Cadeirydd ac Is-Gadeirydd - yn syth ar ôl y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol, Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio - Dydd Mawrth, 18fed Mai, 2021

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

 

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiad o ddidordeb.

2.

Ethol Cadeirydd

Ethol Cadeirydd ar gyfer y Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio.

Cofnodion:

Etholwyd y Cynghorydd Gwilym O Jones yn Gadeirydd y Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio.

3.

Etol Is-gadeirydd

Ethol Is-gadeirydd ar gyfer y Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio.

Cofnodion:

Etholwyd y Cynghorydd Glyn Haynes yn Is-gadeirydd y Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio.