Rhaglen

Virtual, Live Streamed Meeting (at present members of the public are unable to attend), Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio
Dydd Llun, 20fed Medi, 2021 2.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Virtual, Live Streamed Meeting (at present members of the public are unable to attend)

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganid o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 60 KB

Cyflwyno, i’w cadarnhau, gofnodion y cyfarfodydd canlynol :-

 

·        Cofnodion y cyfarfod a gafwyd ar 15 Mehefin, 2021;

·        Cofnodion y cyfarfod a gafwyd ar 28 Mehefin, 2021.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru : Adroddiad Cynnydd Chwarter 1 - 2021/2022 pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Prif Weithredwr.

5.

Adroddiad Cynnydd Panel Adolygu Cynnydd Ysgolion pdf eicon PDF 153 KB

Cyflwyno adroddiad cynnydd y Panel Adolygu Cynnydd Ysgolion.

6.

Blaen Raglen Waith pdf eicon PDF 163 KB

Cyflwyno Blaen Raglen Waith.