Rhaglen a Phenderfyniadau

Cyfarfod Rhithiol wedi'i ffrydio'n fyw (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu), Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio
Dydd Llun, 28ain Mehefin, 2021 1.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol wedi'i ffrydio'n fyw (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu)

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Penderfyniad:

Dim wedi ei dderbyn.

3.

Adroddiad Blynyddol Bwrdd Partneriaeth Gogledd Cymru (Rhan 9)- 2020/21 pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas â’r uchod.

Penderfyniad:

 

PENDERFYNWYD bod y Pwyllgor yn nodi’r gwaith a’r cynnydd a wnaed yn 2020/21 yn feysydd gwaith sy’n cael eu datblygu drwy Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru. 

 

4.

Adroddiad Blynyddol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 2020/21 pdf eicon PDF 692 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Rheolwr Rhaglen Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn mewn perthynas â’r uchod.

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD nodi’r cynnydd yn y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.

 

 

 

 

 

5.

Adroddiad Blynyddol Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ac Adroddiad Chwarter 4 Cynllun Twf pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Portffolio Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru mewn perthynas â’r uchod.

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD derbyn Adroddiad Blynyddol Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ar gyfer 2020/21 ac Adroddiad Perfformiad Chwarter 4, gan nodi’r cynnydd sydd wedi’i wneud.  

 

 

6.

Raglen Waith pdf eicon PDF 159 KB

Cyflwyno y Raglen Waith y Pwyllgor.

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:-

 

·           Cytuno’r fersiwn gyfredol o’r glaen raglen waith ar gyfer 2021/22;

·           Nodi’r cynnydd a waned hyd yma o ran gweithredu’r flaen raglen waith.