Cofnodion

Cyfarfod Rhithiol (ar hyn o bryd nid oes mynediad i'r cyhoedd), Ymweliadau Safle - Dydd Mercher, 16eg Rhagfyr, 2020 10.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Proposed venue: Cyfarfod Rhithiol

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

FPL/2019/322 – CAIS LLAWN I DROSI EGLWYS I FOD YN ANNEDD YNGHYD Â CHREU MYNEDFA NEWYDD I GERBYDAU YN EGLWYS CRIST, RHOSYBOL

Cofnodion:

 

Cafodd y lluniadau ynghyd â fideo o’r lleoliad eu dangos ac fe drafodwyd manylion y cais.