Cofnodion

Cyfarfod Rhithiol, Ymweliadau Safle - Dydd Mercher, 20fed Hydref, 2021 10.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Proposed venue: Cyfarfod Rhithiol

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

FPL/2021/106 - Cais llawn ar gyfer cadw cwt pren i ddal peiriant gwerthu llefrith (Dosbarth Defnydd A1) ynghyd â llain galed a man parcio, addasu'r fynedfa bresennol i gerbydau a gwaith tirlunio cysylltiedig ar dir yn Neuadd, Cemaes

Cofnodion:

 

Cafodd fideo o safle’r cais ynghyd â’r briffordd sy’n pasio’r safle ac yn arwain tuag ato ei dangos i’r Pwyllgor.