Cofnodion

Ymweliadau Safle - Dydd Mercher, 19eg Gorffennaf, 2023 10.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

FPL/2022/264 - CAIS LLAWN I NEWID DEFNYDD TIR AMAETHYDDOL YN FAES CARAFANAU TEITHIOL YN NHY'N RHOS, RHOSTREHWFA

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Cynllunio a’r Rheolwr Datblygu Cynllunio’r cais cynllunio i aelodau’r Pwyllgor Cynllunio. Edrychwyd ar safle'r cais o'r fynedfa bresennol ac o du mewn i'r safle. Mae'r aelodau bellach yn gyfarwydd â'r safle a'r cyffiniau.

 

2.

HHP/2023/59 - CAIS LLAWN AR GYFER ADDASU AC EHANGU'R BRIF ANNEDD A'R GAREJ YN PEBBLES, TRIGFA, MOELFRE

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Cynllunio a’r Rheolwr Datblygu Cynllunio’r cais cynllunio i aelodau’r Pwyllgor Cynllunio. Edrychwyd ar safle'r cais o'r fynedfa bresennol ac o du mewn i'r safle. Mae'r aelodau bellach yn gyfarwydd â'r safle a'r cyffiniau.