Rhaglen a chofnodion

Ymweliadau Safle - Dydd Mercher, 20fed Medi, 2023 10.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

FPL/2022/186 - Cais llawn ar gyfer newid defnydd tir amaethyddol i faes carafán teithiol, newid defnydd yr adeilad allanol presennol i ddefnydd ategol i'r maes carafán ynghyd a gosod system trin carthffosiaeth yn Esgobaeth Bran, Llanbedrgoch.

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Achos y cais cynllunio i Aelodau’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion. Teithiodd yr Aelodau i lawr y ffordd o Llanbedrgoch i’r safle ac yn ôl. Stopiodd yr Aelodau ym mhob un o’r 4 man pasio lle rhoddodd y Swyddog Achos gefndir cryno pob man pasio.

 

2.

FPL/2023/155 - Cais llawn ar gyfer newid defnydd adeilad allanol i uned gwyliau ynghyd a gwaith cysylltiedig yn Llwyn Onn, Llanfairpwll

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Achos y cais cynllunio i Aelodau’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion. Dangoswyd y man parcio ar gyfer y datblygiad arfaethedig i’r aelodau ynghyd â’r llwybr cerdded a’r adeilad sydd i gael ei drosi. Rhoddwyd disgrifiad ar lafar o’r cynllun.

 

3.

FPL/2022/186 - Cais llawn ar gyfer newid defnydd tir amaethyddol i faes carafán teithiol, newid defnydd yr adeilad allanol presennol i ddefnydd ategol i'r maes carafán ynghyd a gosod system trin carthffosiaeth yn Esgobaeth Bran, Llanbedrgoch.

4.

FPL/2023/155 - Cais llawn ar gyfer newid defnydd adeilad allanol i uned gwyliau ynghyd a gwaith cysylltiedig yn Llwyn Onn, Llanfairpwll