Rhaglen

Ymweliadau Safle - Dydd Mercher, 15fed Tachwedd, 2023 10.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

FPL/2023/42 - Cais llawn i ddymchwel yr annedd bresenol ynghyd â chodi dwy annedd newydd yn Treiddon, Ffordd y Traeth, Porthaethwy

2.

FPL/2023/61 - Cais llawn ar gyfer newid defnydd tir amaethyddol i fod yn safle cabanau gwyliau er mwyn lleoli 13 o gabanau gwyliau, adeiladu ffordd newydd ar y safle, addasiadau i'r fynedfa bresennol i gerbydau ynghyd â gwaith tirlunio meddal a chaled yn Taldrwst, Lon Fain, Dwyran