Cyfarfod

Cyfarod Rhithiol, Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru - Dydd Gwener, 28ain Hydref, 2022 1.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

The agenda will be displayed in the week before the meeting

Proposed venue: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Eirian Roberts 01286 679018