Rhaglen

Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Dydd Mercher, 29ain Mehefin, 2022 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Ann Holmes 01248 752518 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 326 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfodydd blaenorol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a gynhaliwyd ar y dyddiadau canlynol

 

·         19 Ebrill, 2022

·         31 Mai, 2022

Dogfennau ychwanegol:

3.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 2020/21 - Adroddiad y Cadeirydd pdf eicon PDF 396 KB

Cyflwyno Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor am 2021/22 (Adroddiad y Cadeirydd).

4.

Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol 20221/22 pdf eicon PDF 987 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

5.

Strategaeth Archwilio Mewnol 2022/23 pdf eicon PDF 628 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

6.

Archwilio Allanol: Cynllun Archwilio 2022 - Cyngor Sir Ynys Môn pdf eicon PDF 969 KB

Cyflwyno adroddiad Archwilio Allanol.

7.

Archwilio Allanol: Rhaglen Waith ac Amserlen Archwilio Cymru - Cyngor Sir Ynys Môn pdf eicon PDF 258 KB

Cyflwyno diweddariad chwarterol Archwilio Allanol.

8.

Cyngor Sir Ynys Môn - Cymhorthdal Budd-dal Tai pdf eicon PDF 303 KB

Cyflwyno’r canlynol

 

·        Llythyr gan Archwilio Cymru

 

·        Ymateb y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/ Swyddog Adran 151

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adolygiad o'r Blaen Raglen Waith pdf eicon PDF 238 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.