Rhaglen

Ymweliadau Safle - Dydd Mercher, 21ain Medi, 2022 10.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

FPL/2021/159 Stad Maes Derwydd, Llangefni

2.

FPL/2022/14 Green Bank, Amlwch

3.

FPL/2022/66 Porth Wen, Llanbadrig