Rhaglen

Extraordinary Hybrid Meeting - Council Chamber, Council Offices/Virtually via ZOOM, Cyngor Sir Ynys Môn - Dydd Iau, 26ain Ionawr, 2023 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Council Chamber, Council Offices, Llangefni

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Derbyn unrhyw gyhoeddiadau gan y Cadeirydd, Arweinydd y Cyngor neu’r Prif Weithredwr

Dogfennau ychwanegol:

3.

Adolygiad Rheoli Trysorlys Blynyddol ar gyfer 2021/22 pdf eicon PDF 547 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 29 Tachwedd 2022.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Datganiad o'r Cyfrifon 2020/21 a'r Adroddiad ISA 260 pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno’r canlynol, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar 18 Ionawr 2023 -

 

·  Adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151 –

   Datganiad o’r Cyfrifon 2021/22.

 

·  Adroddiad y Pennaeth Proffesiwn (AD) a ThrawsnewidDatganiad

   Llywodraethu Blynyddol 2021/22.

 

·  Adroddiad Archwilio Allanol ynghylch yr archwiliad o’r datganiadau ariannol

   (Adroddiad ISA 260).

Dogfennau ychwanegol: