Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Mae'r dudalen hon yn rhestri'r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

Cyfarfodydd
 • 6 Gorff 2022 1.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau; Cyfarfod Rhithiol wedi'i ffrydio'n Fyw
 • 15 Meh 2022 1.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Rhithiol wedi'i ffrydio'n Fyw
 • 31 Mai 2022 - Rhaglen, Cofnodion; Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw - Ethol Cadeirydd/Is-Gadeirydd
 • 6 Ebr 2022 1.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Rhithiol wedi'i ffrydio'n fyw (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu)
 • 2 Maw 2022 1.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Rhithiol (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)
 • 2 Chwe 2022 1.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (Ar hyn o bryd nid yw'r cyhoedd yn gallu mynychu'r cyfarfod)
 • 12 Ion 2022 1.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)
 • 1 Rhag 2021 1.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Rhithiol wedi'i ffrydio'n yn fyw (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)
 • 3 Tach 2021 1.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (Ar hyn o bryd, nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)
 • 6 Hyd 2021 1.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (Ar hyn o bryd, nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)
 • 1 Medi 2021 1.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (Ar hyn o bryd, nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)
 • 28 Gorff 2021 1.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Rhithiol Wedi’i Ffrydio’n Fyw (Ar hyn o bryd, nid oes modd i’r cyhoedd fynychu)
 • 7 Gorff 2021 1.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Rhithiol Wedi’i Ffrydio’n Fyw (Ar hyn o bryd, nid oes modd i’r cyhoedd fynychu)
 • 2 Meh 2021 1.00 o'r gloch - Rhaglen, Penderfyniadau, Cofnodion; Cyfarfod Rhithiol Wedi’i Ffrydio’n Fyw (Ar hyn o bryd, nid oes modd i’r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)
 • 18 Mai 2021 - Rhaglen, Cofnodion; Cyfarfod Rhithiol wedi'i ffrydio'n fyw (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu) - Ethol Cadeirydd/Is-gadeirydd - yn syth ar ôl y Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Mae tri ar ddeg o aelodau (cynghorwyr) yn eistedd ar y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion. Bydd un aelod yn gadeirydd yn y cyfarfod. Bydd swyddogion cynllunio a swyddogion cyfreithiol hefyd yn y cyfarfod.

 

Y protocol siarad cyhoeddus yn y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion