Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Alwen Pennant Watkin

Ystadegau mynychu Cynghorydd Alwen Pennant Watkin
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:27
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 6   22%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:6   29% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):21   78%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Alwen Pennant Watkin
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
30/09/2022, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,30/09/2022, 14:00 Yn bresennol
27/10/2022, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,27/10/2022, 14:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
06/12/2022, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,06/12/2022, 14:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
26/01/2023, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,26/01/2023, 14:00 Yn bresennol
07/09/2022, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,07/09/2022, 13:00 Absennol
05/10/2022, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,05/10/2022, 13:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
02/11/2022, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,02/11/2022, 13:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
07/12/2022, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,07/12/2022, 13:00 Absennol
15/12/2022, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,15/12/2022, 13:00 Absennol
11/01/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,11/01/2023, 13:00 Absennol
01/02/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,01/02/2023, 13:00 Yn bresennol
04/10/2022, 14:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,04/10/2022, 14:00 Absennol
30/11/2022, 14:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,30/11/2022, 14:00 Absennol
09/09/2022, 10:00 Pwyllgor Penodiadau ,09/09/2022, 10:00 Absennol
03/10/2022, 14:00 Pwyllgor Penodiadau ,03/10/2022, 14:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
26/09/2022, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,26/09/2022, 14:00 Absennol
19/10/2022, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,19/10/2022, 14:00 Absennol
22/11/2022, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,22/11/2022, 14:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
19/01/2023, 10:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,19/01/2023, 10:00 Yn bresennol
19/01/2023, 13:30 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,19/01/2023, 13:30 Yn bresennol
17/08/2022, 10:00 Ymweliadau Safle ,17/08/2022, 10:00 Yn bresennol
21/09/2022, 10:00 Ymweliadau Safle ,21/09/2022, 10:00 Absennol
19/10/2022, 10:00 Ymweliadau Safle ,19/10/2022, 10:00 Absennol
16/11/2022, 10:00 Ymweliadau Safle ,16/11/2022, 10:00 Absennol
30/11/2022, 10:00 Ymweliadau Safle ,30/11/2022, 10:00 Absennol
20/12/2022, 10:00 Ymweliadau Safle ,20/12/2022, 10:00 Absennol
21/12/2022, 10:00 Ymweliadau Safle ,21/12/2022, 10:00 Absennol