Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd John Ifan Jones

Ystadegau mynychu Cynghorydd John Ifan Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:22
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 9   41%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:11   85% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):13   59%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd John Ifan Jones
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
30/09/2022, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,30/09/2022, 14:00 Yn bresennol
27/10/2022, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,27/10/2022, 14:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
06/12/2022, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,06/12/2022, 14:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
26/01/2023, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,26/01/2023, 14:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
07/09/2022, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,07/09/2022, 13:00 Yn bresennol
05/10/2022, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,05/10/2022, 13:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
02/11/2022, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,02/11/2022, 13:00 Yn bresennol
07/12/2022, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,07/12/2022, 13:00 Yn bresennol
15/12/2022, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,15/12/2022, 13:00 Yn bresennol
11/01/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,11/01/2023, 13:00 Yn bresennol
01/02/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,01/02/2023, 13:00 Yn bresennol
26/09/2022, 09:30 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,26/09/2022, 09:30 Derbyniwyd Ymddiheuriad
18/10/2022, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,18/10/2022, 14:00 Yn bresennol
23/11/2022, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,23/11/2022, 14:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
17/01/2023, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,17/01/2023, 14:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
17/08/2022, 10:00 Ymweliadau Safle ,17/08/2022, 10:00 Absennol
21/09/2022, 10:00 Ymweliadau Safle ,21/09/2022, 10:00 Yn bresennol
19/10/2022, 10:00 Ymweliadau Safle ,19/10/2022, 10:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
16/11/2022, 10:00 Ymweliadau Safle ,16/11/2022, 10:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
30/11/2022, 10:00 Ymweliadau Safle ,30/11/2022, 10:00 Absennol
20/12/2022, 10:00 Ymweliadau Safle ,20/12/2022, 10:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
21/12/2022, 10:00 Ymweliadau Safle ,21/12/2022, 10:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad