Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Liz Wood

Ystadegau mynychu Cynghorydd Liz Wood
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:22
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 10   45%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:9   75% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):12   55%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Liz Wood
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
30/09/2022, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,30/09/2022, 14:00 Yn bresennol
27/10/2022, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,27/10/2022, 14:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
06/12/2022, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,06/12/2022, 14:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
26/01/2023, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,26/01/2023, 14:00 Absennol
07/09/2022, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,07/09/2022, 13:00 Yn bresennol
05/10/2022, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,05/10/2022, 13:00 Absennol
02/11/2022, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,02/11/2022, 13:00 Yn bresennol
07/12/2022, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,07/12/2022, 13:00 Yn bresennol
15/12/2022, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,15/12/2022, 13:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
11/01/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,11/01/2023, 13:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
01/02/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,01/02/2023, 13:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
28/09/2022, 13:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,28/09/2022, 13:00 Yn bresennol
20/10/2022, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,20/10/2022, 10:00 Absennol
08/12/2022, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,08/12/2022, 14:00 Yn bresennol
18/01/2023, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,18/01/2023, 14:00 Yn bresennol
17/08/2022, 10:00 Ymweliadau Safle ,17/08/2022, 10:00 Yn bresennol
21/09/2022, 10:00 Ymweliadau Safle ,21/09/2022, 10:00 Yn bresennol
19/10/2022, 10:00 Ymweliadau Safle ,19/10/2022, 10:00 Yn bresennol
16/11/2022, 10:00 Ymweliadau Safle ,16/11/2022, 10:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
30/11/2022, 10:00 Ymweliadau Safle ,30/11/2022, 10:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
20/12/2022, 10:00 Ymweliadau Safle ,20/12/2022, 10:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
21/12/2022, 10:00 Ymweliadau Safle ,21/12/2022, 10:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad