Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Alun Wyn Mummery

Ystadegau mynychu Cynghorydd Alun Wyn Mummery
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:15
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 15   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Alun Wyn Mummery
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
08/12/2020 Cyngor Sir Ynys Môn ,08/12/2020 Yn bresennol
02/02/2021 Cyngor Sir Ynys Môn ,02/02/2021 Yn bresennol
09/03/2021 Cyngor Sir Ynys Môn ,09/03/2021 Yn bresennol
16/02/2021 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) ,16/02/2021 A ddisgwylid
26/03/2021 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) ,26/03/2021 Yn bresennol
08/12/2020 Panel Rhiantu Corfforaethol ,08/12/2020 Yn bresennol
16/03/2021 Panel Rhiantu Corfforaethol ,16/03/2021 Yn bresennol
30/11/2020 Pwyllgor Gwaith ,30/11/2020 Yn bresennol
14/12/2020 Pwyllgor Gwaith ,14/12/2020 Yn bresennol
17/12/2020 Pwyllgor Gwaith ,17/12/2020 Yn bresennol
18/01/2021 Pwyllgor Gwaith ,18/01/2021 Yn bresennol
25/01/2021 Pwyllgor Gwaith ,25/01/2021 Yn bresennol
15/02/2021 Pwyllgor Gwaith ,15/02/2021 Yn bresennol
15/02/2021 Pwyllgor Gwaith ,15/02/2021 A ddisgwylid
01/03/2021 Pwyllgor Gwaith ,01/03/2021 Yn bresennol
15/03/2021 Pwyllgor Gwaith ,15/03/2021 Yn bresennol
22/03/2021 Pwyllgor Gwaith ,22/03/2021 Yn bresennol
26/04/2021 Pwyllgor Gwaith ,26/04/2021 A ddisgwylid