Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Aled Morris Jones

Ystadegau mynychu Cynghorydd Aled Morris Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:17
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 14   82%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:1   33% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   18%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Aled Morris Jones
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
08/12/2020 Cyngor Sir Ynys Môn ,08/12/2020 Yn bresennol
02/02/2021 Cyngor Sir Ynys Môn ,02/02/2021 Yn bresennol
09/03/2021 Cyngor Sir Ynys Môn ,09/03/2021 Yn bresennol
16/02/2021 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) ,16/02/2021 A ddisgwylid
26/03/2021 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) ,26/03/2021 Absennol
18/12/2020 Pwyllgor Penodiadau ,18/12/2020 Yn bresennol
07/01/2021 Pwyllgor Penodiadau ,07/01/2021 Yn bresennol
17/02/2021 Pwyllgor Penodiadau ,17/02/2021 Yn bresennol
10/03/2021 Pwyllgor Penodiadau ,10/03/2021 Derbyniwyd Ymddiheuriad
17/03/2021 Pwyllgor Penodiadau ,17/03/2021 Yn bresennol
23/04/2021 Pwyllgor Penodiadau ,23/04/2021 Yn bresennol
29/04/2021 Pwyllgor Penodiadau ,29/04/2021 Absennol
10/12/2020 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,10/12/2020 Yn bresennol
17/12/2020 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,17/12/2020 Yn bresennol
01/02/2021 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,01/02/2021 A ddisgwylid
16/02/2021 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,16/02/2021 Yn bresennol
08/03/2021 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,08/03/2021 Yn bresennol
26/03/2021 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,26/03/2021 Yn bresennol
12/04/2021 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,12/04/2021 A ddisgwylid
23/04/2021 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,23/04/2021 Yn bresennol