Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Bryan Owen

Ystadegau mynychu Cynghorydd Bryan Owen
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:10
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 6   60%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:2   50% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):4   40%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Bryan Owen
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
29/07/2021, 17:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,29/07/2021, 17:00 Yn bresennol
07/09/2021, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,07/09/2021, 14:00 Yn bresennol
26/10/2021, 10:30 Cyngor Sir Ynys Môn ,26/10/2021, 10:30 Yn bresennol
22/11/2021, 13:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,22/11/2021, 13:00 Yn bresennol
22/06/2021, 14:00 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) ,22/06/2021, 14:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
12/10/2021, 14:00 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) ,12/10/2021, 14:00 A ddisgwylid
09/11/2021, 10:30 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) ,09/11/2021, 10:30 A ddisgwylid
23/11/2021, 13:00 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) ,23/11/2021, 13:00 Absennol
08/07/2021, 13:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,08/07/2021, 13:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
13/09/2021, 13:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,13/09/2021, 13:00 Yn bresennol
18/10/2021, 13:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,18/10/2021, 13:00 Yn bresennol
16/11/2021, 13:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,16/11/2021, 13:00 Absennol