Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Margaret Murley Roberts

Ystadegau mynychu Cynghorydd Margaret Murley Roberts
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:13
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 11   85%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:2   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   15%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Margaret Murley Roberts
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
08/12/2020 Cyngor Sir Ynys Môn ,08/12/2020 Yn bresennol
02/02/2021 Cyngor Sir Ynys Môn ,02/02/2021 Yn bresennol
09/03/2021 Cyngor Sir Ynys Môn ,09/03/2021 Yn bresennol
08/12/2020 Panel Rhiantu Corfforaethol ,08/12/2020 Yn bresennol
16/03/2021 Panel Rhiantu Corfforaethol ,16/03/2021 Yn bresennol
01/12/2020 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,01/12/2020 Yn bresennol
09/02/2021 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,09/02/2021 Yn bresennol
20/04/2021 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,20/04/2021 Derbyniwyd Ymddiheuriad
26/03/2021 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,26/03/2021 Yn bresennol
12/04/2021 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,12/04/2021 A ddisgwylid
23/04/2021 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,23/04/2021 Yn bresennol
09/02/2021 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,09/02/2021 Yn bresennol
09/03/2021 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,09/03/2021 A ddisgwylid
11/03/2021 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,11/03/2021 Derbyniwyd Ymddiheuriad
14/04/2021 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,14/04/2021 Yn bresennol