Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Richard Owain Jones

Ystadegau mynychu Cynghorydd Richard Owain Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:19
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 8   42%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:9   82% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):11   58%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Richard Owain Jones
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
29/07/2021, 17:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,29/07/2021, 17:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
07/09/2021, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,07/09/2021, 14:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
26/10/2021, 10:30 Cyngor Sir Ynys Môn ,26/10/2021, 10:30 Yn bresennol
22/11/2021, 13:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,22/11/2021, 13:00 Yn bresennol
07/07/2021, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,07/07/2021, 13:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
28/07/2021, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,28/07/2021, 13:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
01/09/2021, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,01/09/2021, 13:00 Yn bresennol
06/10/2021, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,06/10/2021, 13:00 Yn bresennol
03/11/2021, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,03/11/2021, 13:00 Yn bresennol
01/12/2021, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,01/12/2021, 13:00 Yn bresennol
23/07/2021, 10:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,23/07/2021, 10:00 A ddisgwylid
24/09/2021, 10:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,24/09/2021, 10:00 A ddisgwylid
22/10/2021, 10:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,22/10/2021, 10:00 A ddisgwylid
08/07/2021, 13:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,08/07/2021, 13:00 Yn bresennol
13/09/2021, 13:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,13/09/2021, 13:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
18/10/2021, 13:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,18/10/2021, 13:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
16/11/2021, 13:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,16/11/2021, 13:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
16/06/2021, 10:00 Ymweliadau Safle ,16/06/2021, 10:00 Absennol
21/07/2021, 09:15 Ymweliadau Safle ,21/07/2021, 09:15 Derbyniwyd Ymddiheuriad
18/08/2021, 10:00 Ymweliadau Safle ,18/08/2021, 10:00 Absennol
15/09/2021, 10:00 Ymweliadau Safle ,15/09/2021, 10:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
20/10/2021, 10:00 Ymweliadau Safle ,20/10/2021, 10:00 Yn bresennol