Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Kenneth P Hughes

Ystadegau mynychu Cynghorydd Kenneth P Hughes
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:23
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 23   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Kenneth P Hughes
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
08/12/2020 Cyngor Sir Ynys Môn ,08/12/2020 Yn bresennol
02/02/2021 Cyngor Sir Ynys Môn ,02/02/2021 Yn bresennol
09/03/2021 Cyngor Sir Ynys Môn ,09/03/2021 Yn bresennol
02/12/2020 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,02/12/2020 Yn bresennol
06/01/2021 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,06/01/2021 A ddisgwylid
13/01/2021 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,13/01/2021 Yn bresennol
03/02/2021 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,03/02/2021 A ddisgwylid
10/02/2021 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,10/02/2021 Yn bresennol
03/03/2021 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,03/03/2021 Yn bresennol
07/04/2021 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,07/04/2021 Yn bresennol
05/05/2021 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,05/05/2021 Yn bresennol
18/12/2020 Pwyllgor Penodiadau ,18/12/2020 Yn bresennol
07/01/2021 Pwyllgor Penodiadau ,07/01/2021 Yn bresennol
17/02/2021 Pwyllgor Penodiadau ,17/02/2021 Yn bresennol
10/03/2021 Pwyllgor Penodiadau ,10/03/2021 Yn bresennol
17/03/2021 Pwyllgor Penodiadau ,17/03/2021 Yn bresennol
23/04/2021 Pwyllgor Penodiadau ,23/04/2021 Yn bresennol
29/04/2021 Pwyllgor Penodiadau ,29/04/2021 Yn bresennol
27/11/2020 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,27/11/2020 A ddisgwylid
29/01/2021 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,29/01/2021 A ddisgwylid
12/03/2021 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,12/03/2021 A ddisgwylid
30/04/2021 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,30/04/2021 A ddisgwylid
09/02/2021 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,09/02/2021 Yn bresennol
09/03/2021 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,09/03/2021 A ddisgwylid
11/03/2021 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,11/03/2021 Yn bresennol
14/04/2021 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ,14/04/2021 Yn bresennol
16/12/2020 Ymweliadau Safle ,16/12/2020 Yn bresennol
20/01/2021 Ymweliadau Safle ,20/01/2021 Yn bresennol
17/02/2021 Ymweliadau Safle ,17/02/2021 A ddisgwylid
17/03/2021 Ymweliadau Safle ,17/03/2021 Yn bresennol
21/04/2021 Ymweliadau Safle ,21/04/2021 Yn bresennol