Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas

Ystadegau mynychu Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:14
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 14   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
08/12/2020 Cyngor Sir Ynys Môn ,08/12/2020 Yn bresennol
02/02/2021 Cyngor Sir Ynys Môn ,02/02/2021 Yn bresennol
09/03/2021 Cyngor Sir Ynys Môn ,09/03/2021 Yn bresennol
26/03/2021 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) ,26/03/2021 Yn bresennol
30/11/2020 Pwyllgor Gwaith ,30/11/2020 Yn bresennol
14/12/2020 Pwyllgor Gwaith ,14/12/2020 Yn bresennol
17/12/2020 Pwyllgor Gwaith ,17/12/2020 Yn bresennol
18/01/2021 Pwyllgor Gwaith ,18/01/2021 Yn bresennol
25/01/2021 Pwyllgor Gwaith ,25/01/2021 Yn bresennol
15/02/2021 Pwyllgor Gwaith ,15/02/2021 A ddisgwylid
15/02/2021 Pwyllgor Gwaith ,15/02/2021 Yn bresennol
01/03/2021 Pwyllgor Gwaith ,01/03/2021 Yn bresennol
15/03/2021 Pwyllgor Gwaith ,15/03/2021 Yn bresennol
22/03/2021 Pwyllgor Gwaith ,22/03/2021 Yn bresennol
26/04/2021 Pwyllgor Gwaith ,26/04/2021 A ddisgwylid
15/12/2020 Pwyllgor Safonau ,15/12/2020 Yn bresennol
10/03/2021 Pwyllgor Safonau ,10/03/2021 A ddisgwylid