Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Ieuan Williams

Ystadegau mynychu Cynghorydd Ieuan Williams
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:25
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 18   72%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:7   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):7   28%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Ieuan Williams
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
18/05/2021, 10:30 Cyngor Sir Ynys Môn ,18/05/2021, 10:30 Yn bresennol
18/05/2021, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,18/05/2021, 14:00 Yn bresennol
29/07/2021, 17:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,29/07/2021, 17:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
07/09/2021, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,07/09/2021, 14:00 Yn bresennol
28/09/2021, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,28/09/2021, 14:00 A ddisgwylid
05/05/2021, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,05/05/2021, 13:00 Yn bresennol
18/05/2021, 00:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,18/05/2021, 00:00 Yn bresennol
02/06/2021, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,02/06/2021, 13:00 Yn bresennol
07/07/2021, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,07/07/2021, 13:00 Yn bresennol
28/07/2021, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,28/07/2021, 13:00 Yn bresennol
01/09/2021, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,01/09/2021, 13:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
06/10/2021, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,06/10/2021, 13:00 Yn bresennol
26/04/2021, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,26/04/2021, 10:00 A ddisgwylid
17/05/2021, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,17/05/2021, 10:00 Yn bresennol
21/06/2021, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,21/06/2021, 10:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
12/07/2021, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,12/07/2021, 10:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
13/09/2021, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,13/09/2021, 10:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
27/09/2021, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,27/09/2021, 10:00 Yn bresennol
29/04/2021, 14:00 Pwyllgor Penodiadau ,29/04/2021, 14:00 Yn bresennol
09/06/2021, 09:30 Pwyllgor Penodiadau ,09/06/2021, 09:30 Yn bresennol
31/08/2021, 10:00 Pwyllgor Penodiadau ,31/08/2021, 10:00 Yn bresennol
12/10/2021, 14:00 Pwyllgor Penodiadau ,12/10/2021, 14:00 Yn bresennol
18/05/2021, 00:00 Pwyllgor Trwyddedu ,18/05/2021, 00:00 A ddisgwylid
19/05/2021, 10:00 Ymweliadau Safle ,19/05/2021, 10:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
16/06/2021, 10:00 Ymweliadau Safle ,16/06/2021, 10:00 Yn bresennol
21/07/2021, 09:15 Ymweliadau Safle ,21/07/2021, 09:15 Yn bresennol
18/08/2021, 10:00 Ymweliadau Safle ,18/08/2021, 10:00 Yn bresennol
15/09/2021, 10:00 Ymweliadau Safle ,15/09/2021, 10:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad