Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Robin Wyn Williams

Ystadegau mynychu Cynghorydd Robin Wyn Williams
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:22
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 19   86%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:3   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   14%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Robin Wyn Williams
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
08/12/2020 Cyngor Sir Ynys Môn ,08/12/2020 Yn bresennol
02/02/2021 Cyngor Sir Ynys Môn ,02/02/2021 Derbyniwyd Ymddiheuriad
09/03/2021 Cyngor Sir Ynys Môn ,09/03/2021 Yn bresennol
02/12/2020 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,02/12/2020 Yn bresennol
06/01/2021 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,06/01/2021 A ddisgwylid
13/01/2021 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,13/01/2021 Yn bresennol
03/02/2021 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,03/02/2021 A ddisgwylid
10/02/2021 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,10/02/2021 Yn bresennol
03/03/2021 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,03/03/2021 Yn bresennol
07/04/2021 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,07/04/2021 Yn bresennol
05/05/2021 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,05/05/2021 Yn bresennol
30/11/2020 Pwyllgor Gwaith ,30/11/2020 Yn bresennol
14/12/2020 Pwyllgor Gwaith ,14/12/2020 Yn bresennol
17/12/2020 Pwyllgor Gwaith ,17/12/2020 Yn bresennol
18/01/2021 Pwyllgor Gwaith ,18/01/2021 Yn bresennol
25/01/2021 Pwyllgor Gwaith ,25/01/2021 Yn bresennol
15/02/2021 Pwyllgor Gwaith ,15/02/2021 A ddisgwylid
15/02/2021 Pwyllgor Gwaith ,15/02/2021 Yn bresennol
01/03/2021 Pwyllgor Gwaith ,01/03/2021 Yn bresennol
15/03/2021 Pwyllgor Gwaith ,15/03/2021 Yn bresennol
22/03/2021 Pwyllgor Gwaith ,22/03/2021 Yn bresennol
26/04/2021 Pwyllgor Gwaith ,26/04/2021 A ddisgwylid
27/11/2020 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,27/11/2020 A ddisgwylid
29/01/2021 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,29/01/2021 A ddisgwylid
12/03/2021 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,12/03/2021 A ddisgwylid
30/04/2021 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,30/04/2021 A ddisgwylid
16/12/2020 Ymweliadau Safle ,16/12/2020 Derbyniwyd Ymddiheuriad
20/01/2021 Ymweliadau Safle ,20/01/2021 Yn bresennol
17/02/2021 Ymweliadau Safle ,17/02/2021 A ddisgwylid
17/03/2021 Ymweliadau Safle ,17/03/2021 Derbyniwyd Ymddiheuriad
21/04/2021 Ymweliadau Safle ,21/04/2021 Yn bresennol