Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Richard Griffiths

Ystadegau mynychu Cynghorydd Richard Griffiths
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:15
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 9   60%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:6   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):6   40%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Richard Griffiths
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
08/12/2020 Cyngor Sir Ynys Môn ,08/12/2020 Yn bresennol
02/02/2021 Cyngor Sir Ynys Môn ,02/02/2021 Derbyniwyd Ymddiheuriad
09/03/2021 Cyngor Sir Ynys Môn ,09/03/2021 Yn bresennol
08/12/2020 Panel Rhiantu Corfforaethol ,08/12/2020 Yn bresennol
16/03/2021 Panel Rhiantu Corfforaethol ,16/03/2021 Yn bresennol
23/11/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,23/11/2020 Yn bresennol
09/12/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,09/12/2020 A ddisgwylid
16/03/2021 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,16/03/2021 A ddisgwylid
01/12/2020 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,01/12/2020 Derbyniwyd Ymddiheuriad
09/02/2021 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,09/02/2021 Derbyniwyd Ymddiheuriad
20/04/2021 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,20/04/2021 Yn bresennol
10/12/2020 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,10/12/2020 Yn bresennol
17/12/2020 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,17/12/2020 Derbyniwyd Ymddiheuriad
01/02/2021 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,01/02/2021 A ddisgwylid
16/02/2021 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,16/02/2021 Derbyniwyd Ymddiheuriad
08/03/2021 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,08/03/2021 Yn bresennol
26/03/2021 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,26/03/2021 Yn bresennol
12/04/2021 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,12/04/2021 A ddisgwylid
23/04/2021 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,23/04/2021 Derbyniwyd Ymddiheuriad