Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Penodiadau, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Gary Pritchard 1
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin 0
Cynghorydd Paul Ellis 1
Cynghorydd Douglas Massie Fowlie 1
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 1
Cynghorydd Carwyn Jones 0
Cynghorydd Llinos Medi 0
Cynghorydd Gwilym O Jones 1
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 1
Cynghorydd Ieuan Williams 1
Cynghorydd Robin Wyn Williams 1
Cynghorydd Glyn Haynes 1