Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Penodiadau, 7 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Richard A Dew 7
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS 7
Cynghorydd Glyn Haynes 7
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 7
Cynghorydd Kenneth P Hughes 7
Cynghorydd Vaughan Hughes 6
Cynghorydd Llinos Medi Huws 6
Cynghorydd R Meirion Jones 5
Cynghorydd Aled Morris Jones 5
Cynghorydd Ieuan Williams 7