Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Panel Rhiantu Corfforaethol - Mae Rhiantu Corfforaethol yn awr yn swyddogaeth y Panel Sgriwtini Gwasanaethau Cymdeithasol, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alun Wyn Mummery 0
Cynghorydd R Meirion Jones 1
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 1
Cynghorydd Llinos Medi 1
Cynghorydd Richard Griffiths 0