Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Safonau, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Mr John Robert Jones 1
Mrs Celyn M Edwards 0
Mrs Gill Murgatroyd 1
Mr Rhys Davies 1
Mrs Sharon Warnes 1
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 1
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 1