Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor Sir Ynys Môn, 4 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 4
Cynghorydd Gary Pritchard 4
Cynghorydd Sonia Williams 1
Cynghorydd Dyfed Wyn Jones 4
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin 1
Cynghorydd John Ifan Jones 3
Cynghorydd Arfon Wyn 3
Cynghorydd Ken Taylor 4
Cynghorydd Non Dafydd 4
Cynghorydd Paul Ellis 4
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb 4
Cynghorydd Neville Evans 3
Cynghorydd Douglas Massie Fowlie 4
Cynghorydd Euryn Morris 3
Cynghorydd Jackie Lewis 2
Cynghorydd Llio Angharad Owen 4
Cynghorydd Pip O'Neill 3
Cynghorydd Derek Owen 3
Cynghorydd Liz Wood 3
Cynghorydd Keith Roberts 4
Cynghorydd Aled Morris Jones 4
Cynghorydd Dylan Rees 4
Cynghorydd Nicola Roberts 4
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 4
Cynghorydd Carwyn Jones 3
Cynghorydd Llinos Medi 4
Cynghorydd Gwilym O Jones 4
Cynghorydd Robert Ll Jones 3
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 3
Cynghorydd Dafydd Roberts 4
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 4
Cynghorydd Ieuan Williams 4
Cynghorydd Robin Wyn Williams 2
Cynghorydd Glyn Haynes 4
Cynghorydd Alun Roberts 4
Pwyllgor Gwaith, 6 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Gary Pritchard 5
Cynghorydd Neville Evans 3
Cynghorydd Nicola Roberts 5
Cynghorydd Carwyn Jones 3
Cynghorydd Llinos Medi 5
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 2
Cynghorydd Ieuan Williams 6
Cynghorydd Robin Wyn Williams 5
Cynghorydd Alun Roberts 5