Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor Sir Ynys Môn, 8 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 3
Cynghorydd Gary Pritchard 7
Cynghorydd Alun Wyn Mummery 7
Cynghorydd Vaughan Hughes 6
Cynghorydd Aled Morris Jones 5
Cynghorydd R Meirion Jones 6
Cynghorydd Bryan Owen 5
Cynghorydd Dylan Rees 6
Cynghorydd Nicola Roberts 4
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 6
Cynghorydd Carwyn Jones 6
Cynghorydd John Griffith 7
Cynghorydd Llinos Medi 6
Cynghorydd Gwilym O Jones 7
Cynghorydd Richard Owain Jones 4
Cynghorydd J Arwel Roberts 4
Cynghorydd Kenneth P Hughes 6
Cynghorydd Peter S Rogers 4
Cynghorydd Richard A Dew 7
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS 7
Cynghorydd Robert Ll Jones 4
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 7
Cynghorydd Dafydd Roberts 7
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 7
Cynghorydd Ieuan Williams 7
Cynghorydd Robin Wyn Williams 6
Cynghorydd Eric Wyn Jones 4
Cynghorydd Glyn Haynes 7
Cynghorydd Alun Roberts 6
Cynghorydd Richard Griffiths 6
Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol, 6 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Gary Pritchard 3
Cynghorydd Aled Morris Jones 3
Cynghorydd Bryan Owen 3
Cynghorydd Dylan Rees 3
Cynghorydd Nicola Roberts 0
Cynghorydd John Griffith 3
Cynghorydd Richard Owain Jones 0
Cynghorydd J Arwel Roberts 1
Mr Keith Roberts 2
Cynghorydd Alun Roberts 3
Cynghorydd Richard Griffiths 2