Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor Sir Ynys Môn, 4 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 4
Cynghorydd Gary Pritchard 4
Cynghorydd Sonia Williams 1
Cynghorydd Dyfed Wyn Jones 4
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin 1
Cynghorydd John Ifan Jones 3
Cynghorydd Arfon Wyn 3
Cynghorydd Ken Taylor 4
Cynghorydd Non Dafydd 4
Cynghorydd Paul Ellis 4
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb 4
Cynghorydd Neville Evans 3
Cynghorydd Douglas Massie Fowlie 4
Cynghorydd Euryn Morris 3
Cynghorydd Jackie Lewis 2
Cynghorydd Llio Angharad Owen 4
Cynghorydd Pip O'Neill 3
Cynghorydd Derek Owen 3
Cynghorydd Liz Wood 3
Cynghorydd Keith Roberts 4
Cynghorydd Aled Morris Jones 4
Cynghorydd Dylan Rees 4
Cynghorydd Nicola Roberts 4
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 4
Cynghorydd Carwyn Jones 3
Cynghorydd Llinos Medi 4
Cynghorydd Gwilym O Jones 4
Cynghorydd Robert Ll Jones 3
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 3
Cynghorydd Dafydd Roberts 4
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 4
Cynghorydd Ieuan Williams 4
Cynghorydd Robin Wyn Williams 2
Cynghorydd Glyn Haynes 4
Cynghorydd Alun Roberts 4
Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion, 8 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 7
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin 3
Cynghorydd John Ifan Jones 8
Cynghorydd Ken Taylor 8
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb 8
Cynghorydd Neville Evans 8
Cynghorydd Jackie Lewis 6
Cynghorydd Liz Wood 3
Cynghorydd Robert Ll Jones 8
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 8
Cynghorydd Dafydd Roberts 8
Cynghorydd Robin Wyn Williams 7
Cynghorydd Glyn Haynes 8
Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, 2 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 2
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin 1
Cynghorydd Non Dafydd 1
Cynghorydd Llio Angharad Owen 2
Cynghorydd Keith Roberts 2
Cynghorydd Aled Morris Jones 1
Cynghorydd Dylan Rees 2
Cynghorydd Carwyn Jones 2
Cynghorydd Gwilym O Jones 2
Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol, 6 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Sonia Williams 2
Cynghorydd Dyfed Wyn Jones 6
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin 4
Cynghorydd Arfon Wyn 4
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb 6
Cynghorydd Neville Evans 3
Cynghorydd Douglas Massie Fowlie 6
Cynghorydd Jackie Lewis 5
Cynghorydd Llio Angharad Owen 6
Cynghorydd Keith Roberts 6
Cynghorydd Aled Morris Jones 3
Cynghorydd Robert Ll Jones 6
Cynghorydd Dafydd Roberts 6
Pwyllgor Trwyddedu, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 1
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin 0
Cynghorydd John Ifan Jones 1
Cynghorydd Ken Taylor 1
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb 1
Cynghorydd Neville Evans 1
Cynghorydd Jackie Lewis 1
Cynghorydd Liz Wood 0
Cynghorydd Robert Ll Jones 1
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 1
Cynghorydd Dafydd Roberts 1
Cynghorydd Robin Wyn Williams 0
Cynghorydd Glyn Haynes 1
Ymweliadau Safle, 7 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 3
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin 0
Cynghorydd John Ifan Jones 1
Cynghorydd Ken Taylor 5
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb 2
Cynghorydd Neville Evans 4
Cynghorydd Jackie Lewis 3
Cynghorydd Liz Wood 0
Cynghorydd Robert Ll Jones 2
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 4
Cynghorydd Dafydd Roberts 3
Cynghorydd Robin Wyn Williams 2
Cynghorydd Glyn Haynes 5