Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor Sir Ynys Môn, 5 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 4
Cynghorydd Gary Pritchard 4
Cynghorydd Dyfed Wyn Jones 4
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin 1
Cynghorydd John Ifan Jones 1
Cynghorydd Arfon Wyn 3
Cynghorydd Ken Taylor 4
Cynghorydd Non Dafydd 4
Cynghorydd Paul Ellis 4
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb 4
Cynghorydd Neville Evans 3
Cynghorydd Douglas Massie Fowlie 3
Cynghorydd Euryn Morris 2
Cynghorydd Jackie Lewis 2
Cynghorydd Llio Angharad Owen 4
Cynghorydd Pip O'Neill 2
Cynghorydd Derek Owen 3
Cynghorydd Liz Wood 1
Cynghorydd Keith Roberts 4
Cynghorydd Aled Morris Jones 4
Cynghorydd Dylan Rees 4
Cynghorydd Nicola Roberts 4
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 3
Cynghorydd Carwyn Jones 3
Cynghorydd Llinos Medi 3
Cynghorydd Gwilym O Jones 4
Cynghorydd Robert Ll Jones 3
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 3
Cynghorydd Dafydd Roberts 4
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 4
Cynghorydd Ieuan Williams 4
Cynghorydd Robin Wyn Williams 4
Cynghorydd Glyn Haynes 4
Cynghorydd Alun Roberts 4
Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio, 5 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 4
Cynghorydd John Ifan Jones 2
Cynghorydd Ken Taylor 5
Cynghorydd Non Dafydd 5
Cynghorydd Paul Ellis 2
Cynghorydd Euryn Morris 3
Cynghorydd Pip O'Neill 5
Cynghorydd Derek Owen 5
Cynghorydd Dylan Rees 5
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 5
Cynghorydd Gwilym O Jones 5
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 4