Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor Sir Ynys Môn, 5 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 3
Cynghorydd Gary Pritchard 3
Cynghorydd Alun Wyn Mummery 4
Cynghorydd Vaughan Hughes 1
Cynghorydd Aled Morris Jones 3
Cynghorydd R Meirion Jones 1
Cynghorydd Bryan Owen 0
Cynghorydd Dylan Rees 4
Cynghorydd Nicola Roberts 3
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 3
Cynghorydd Carwyn Jones 4
Cynghorydd John Griffith 1
Cynghorydd Llinos Medi 4
Cynghorydd Gwilym O Jones 4
Cynghorydd Richard Owain Jones 0
Cynghorydd J Arwel Roberts 1
Cynghorydd Kenneth P Hughes 1
Cynghorydd Peter S Rogers 0
Cynghorydd Richard A Dew 1
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS 1
Cynghorydd Robert Ll Jones 3
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 4
Cynghorydd Dafydd Roberts 4
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 4
Cynghorydd Ieuan Williams 4
Cynghorydd Robin Wyn Williams 4
Cynghorydd Eric Wyn Jones 1
Cynghorydd Glyn Haynes 2
Cynghorydd Alun Roberts 4
Cynghorydd Richard Griffiths 0
Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion, 6 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 3
Cynghorydd Vaughan Hughes 1
Cynghorydd Nicola Roberts 1
Cynghorydd John Griffith 1
Cynghorydd Richard Owain Jones 0
Cynghorydd Kenneth P Hughes 1
Cynghorydd Robert Ll Jones 4
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 6
Cynghorydd Dafydd Roberts 6
Cynghorydd Ieuan Williams 1
Cynghorydd Robin Wyn Williams 6
Cynghorydd Eric Wyn Jones 1
Cynghorydd Glyn Haynes 6
Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio, 5 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 1
Cynghorydd Vaughan Hughes 0
Cynghorydd Dylan Rees 2
Cynghorydd Nicola Roberts 0
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 2
Cynghorydd Gwilym O Jones 2
Cynghorydd Kenneth P Hughes 0
Cynghorydd Robert Ll Jones 0
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 2
Cynghorydd Dafydd Roberts 0
Mr Keith Roberts 0
Cynghorydd Glyn Haynes 1
Cynghorydd Alun Roberts 0