Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, 4 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 1
Cynghorydd Dyfed Wyn Jones 2
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb 2
Cynghorydd Neville Evans 2
Cynghorydd Euryn Morris 1
Cynghorydd Liz Wood 1
Cynghorydd Keith Roberts 1
Mrs Sharon Warnes 1
Cynghorydd Dylan Rees 1
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 3
Cynghorydd John Griffith 2
Cynghorydd Gwilym O Jones 1
Cynghorydd Peter S Rogers 1
Cynghorydd Dafydd Roberts 1
Cynghorydd Alun Roberts 2
Cynghorydd Richard Griffiths 1
Pwyllgor Safonau, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Mr John Robert Jones 1
Mrs Celyn M Edwards 0
Mrs Gill Murgatroyd 1
Mr Rhys Davies 1
Mrs Sharon Warnes 1
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 1
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 1