Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor Sir Ynys Môn, 4 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Richard A Dew 4
Cynghorydd Jeff M Evans 3
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS 4
Cynghorydd John Griffith 4
Cynghorydd Richard Griffiths 3
Cynghorydd Glyn Haynes 4
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 4
Cynghorydd Kenneth P Hughes 4
Cynghorydd Vaughan Hughes 4
Cynghorydd Llinos Medi Huws 4
Cynghorydd Carwyn Jones 4
Cynghorydd Robert Ll Jones 3
Cynghorydd R Meirion Jones 3
Cynghorydd Aled Morris Jones 4
Cynghorydd Gwilym O Jones 4
Cynghorydd Richard Owain Jones 0
Cynghorydd Eric Wyn Jones 2
Cynghorydd Alun Wyn Mummery 4
Cynghorydd Bryan Owen 4
Cynghorydd Gary Pritchard 2
Cynghorydd Dylan Rees 4
Cynghorydd Alun Roberts 4
Cynghorydd J Arwel Roberts 3
Cynghorydd Dafydd Roberts 4
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 4
Cynghorydd Nicola Roberts 3
Cynghorydd Peter S Rogers 4
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 4
Cynghorydd Ieuan Williams 3
Cynghorydd Robin Wyn Williams 4
Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG), 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Aled Morris Jones 0
Cynghorydd Gwilym O Jones 1
Cynghorydd Alun Wyn Mummery 1
Cynghorydd Bryan Owen 0
Cynghorydd Dylan Rees 1
Cynghorydd Alun Roberts 1
Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, 2 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS 2
Cynghorydd John Griffith 2
Cynghorydd Richard Griffiths 2
Cynghorydd Vaughan Hughes 2
Cynghorydd Robert Ll Jones 2
Cynghorydd Eric Wyn Jones 2
Cynghorydd Dylan Rees 2
Cynghorydd J Arwel Roberts 1
Cynghorydd Dafydd Roberts 1
Cynghorydd Nicola Roberts 1
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, 6 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 3
Cynghorydd John Griffith 6
Cynghorydd Richard Griffiths 5
Cynghorydd Robert Ll Jones 1
Cynghorydd Gwilym O Jones 5
Cynghorydd Dylan Rees 6
Cynghorydd Alun Roberts 5
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 4
Cynghorydd Peter S Rogers 6
Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol, 6 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd John Griffith 4
Cynghorydd Richard Griffiths 2
Cynghorydd Aled Morris Jones 5
Cynghorydd Richard Owain Jones 3
Cynghorydd Bryan Owen 4
Cynghorydd Gary Pritchard 1
Cynghorydd Dylan Rees 5
Cynghorydd Alun Roberts 4
Cynghorydd J Arwel Roberts 3
Mr Keith Roberts 0
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 4
Cynghorydd Nicola Roberts 1