Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor Sir Ynys Môn, 8 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 4
Cynghorydd Gary Pritchard 6
Cynghorydd Alun Wyn Mummery 7
Cynghorydd Vaughan Hughes 4
Cynghorydd Aled Morris Jones 5
Cynghorydd R Meirion Jones 3
Cynghorydd Bryan Owen 2
Cynghorydd Dylan Rees 7
Cynghorydd Nicola Roberts 5
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 6
Cynghorydd Carwyn Jones 7
Cynghorydd John Griffith 4
Cynghorydd Llinos Medi 6
Cynghorydd Gwilym O Jones 7
Cynghorydd Richard Owain Jones 1
Cynghorydd J Arwel Roberts 2
Cynghorydd Kenneth P Hughes 3
Cynghorydd Peter S Rogers 2
Cynghorydd Richard A Dew 4
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS 4
Cynghorydd Robert Ll Jones 4
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 7
Cynghorydd Dafydd Roberts 7
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 7
Cynghorydd Ieuan Williams 7
Cynghorydd Robin Wyn Williams 6
Cynghorydd Eric Wyn Jones 3
Cynghorydd Glyn Haynes 5
Cynghorydd Alun Roberts 7
Cynghorydd Richard Griffiths 3
Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG), 2 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Alun Wyn Mummery 1
Cynghorydd Aled Morris Jones 0
Cynghorydd Bryan Owen 0
Cynghorydd Dylan Rees 2
Cynghorydd Gwilym O Jones 2
Cynghorydd Alun Roberts 2
Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, 2 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 1
Cynghorydd Vaughan Hughes 0
Cynghorydd Aled Morris Jones 1
Cynghorydd Dylan Rees 1
Cynghorydd Nicola Roberts 0
Cynghorydd Carwyn Jones 1
Cynghorydd John Griffith 0
Cynghorydd Gwilym O Jones 1
Cynghorydd J Arwel Roberts 0
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS 0
Cynghorydd Robert Ll Jones 0
Cynghorydd Dafydd Roberts 0
Cynghorydd Eric Wyn Jones 0
Cynghorydd Richard Griffiths 0
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, 4 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 1
Mrs Sharon Warnes 1
Cynghorydd Dylan Rees 1
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 3
Cynghorydd John Griffith 2
Cynghorydd Gwilym O Jones 1
Cynghorydd Peter S Rogers 1
Cynghorydd Dafydd Roberts 1
Cynghorydd Alun Roberts 2
Cynghorydd Richard Griffiths 1
Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol, 8 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Gary Pritchard 3
Cynghorydd Aled Morris Jones 5
Cynghorydd Bryan Owen 3
Cynghorydd Dylan Rees 3
Cynghorydd Nicola Roberts 0
Cynghorydd John Griffith 3
Cynghorydd Richard Owain Jones 0
Cynghorydd J Arwel Roberts 1
Cynghorydd Robert Ll Jones 2
Cynghorydd Dafydd Roberts 2
Mr Keith Roberts 2
Cynghorydd Alun Roberts 3
Cynghorydd Richard Griffiths 2
Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio, 6 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans 0
Cynghorydd Vaughan Hughes 2
Cynghorydd Dylan Rees 1
Cynghorydd Nicola Roberts 0
Cynghorydd Margaret Murley Roberts 3
Cynghorydd Gwilym O Jones 3
Cynghorydd Kenneth P Hughes 1
Cynghorydd Robert Ll Jones 1
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE 4
Cynghorydd Dafydd Roberts 2
Mr Keith Roberts 0
Cynghorydd Glyn Haynes 3
Cynghorydd Alun Roberts 2